E-frankownice

Rosnąca ilość wysyłanych listów oraz wysokie koszty ich przygotowania zmuszają przedsiębiorstwa do poszukiwania rozwiązań mających na celu zautomatyzowanie procesu przygotowania poczty oraz zoptymalizowanie kosztów związanych z korespondencja. Nowoczesne urządzenia do masowej korespondencji radzą sobie także z kolejna żmudną czynnością, którą jest naklejanie znaczków pocztowych. Rozwiązaniem, które umożliwia skrupulatne rozliczanie kosztów ponoszonych na wysyłkę korespondencji oraz eliminuje proces naklejania znaczków, są frankownice.

Przełomowe rozwiązanie dla firm i instytucji wysyłających listy i paczki

Frankownica to terminal pocztowy, który automatycznie drukuje na kopercie znak opłaty pocztowej z datą oraz unikalnym numerem przesyłki. Posiada zaprogramowaną aktualną tabelę opłat pocztowych. Może również drukować  znak firmowy – logotyp z adresem zwrotnym, slogan reklamowy lub motyw okolicznościowy.

Urządzenie przeznaczona jest dla podmiotów wysyłających już od kilkunastu listów dziennie. Jej obsługa jest niezwykle prosta: na zintegrowaną wagę wystarczy położyć przesyłkę i wybrać jej typ z menu. Reszta dzieje się sama.

Urządzenia tego typu eliminują problem ręcznego naklejania znaczków pocztowych, ręcznego pieczętowania kopert lub zamawiania kopert z poddrukiem. Skracają także do minimum czasochłonne wyprawy do urzędu pocztowego. Dzięki automatyzacji procesu oszczędza się czas pracy oraz przyśpiesza wysyłkę.

Rewolucyjny system zdalnego doładowania frankownic Diamond

Frankownica działa w systemie zdalnego doładowania Diamond, za pomocą którego następuje doładowanie jej konta. System połączony jest z serwerem Poczty Polskiej linią telefoniczną. To wygodny sposób na doładowanie e-frankownicy: bez wychodzenia z biura. Zmiany taryf usług Poczty Polskiej są, dzięki systemowi Diamond, automatycznie przesyłane do Twojej e-frankownicy. Zawsze dysponujesz więc aktualnym zestawem taryf, a Twoja korespondencja jest frankowana odpowiednią wartością opłaty pocztowej.

Nowy standard znaku frankowania

Wraz z uruchomieniem systemu zdalnego doładowania Poczta Polska wprowadza nowy standard znaku opłaty pocztowej dla przesyłek frankowanych. Nowoczesny znak poprawia estetykę przesyłek, na czym zyskuje wizerunek przedsiębiorstwa lub urzędu.

 Zalety e-frankownic. Korzyści stosowania systemu online.

  • Oszczędność czasu dzięki zdalnemu doładowaniu
  • Oszczędność czasu dzięki unikalnej numeracji i kodowaniu przesyłek
  • Poprawa wizerunku firmy i urzędu. Darmowa reklama
  • Usprawnienie pracy związanej z obsługą przesyłek
  • Pełna kontrola kosztów związanych z korespondencją
  • Obniżenie kosztów korespondencji