Zapraszamy do udziału w VIII Edycji Konferencji „Rynek Usług Pocztowych w Polsce”

Zapraszamy do udziału w VIII edycji konferencji

Nasza firma tak jak w poprzednim roku jest partnerem  konferencji „Rynek usług pocztowych w Polsce”. Konferencja jest największym wydarzeniem konferencyjnym dla sektora usług pocztowych, kurierskich, kolporterskich i dystrybucyjnych w Polsce i aspiruje do miana największej konferencji pocztowej w Europie Środkowej

Od 2006 roku honorowy patronat nad konferencją sprawuje Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Wystąpienia otwierające konferencję wygłaszają Ministrowie odpowiedzialni za sektor łączności. W konferencji regularnie biorą udział szefowie departamentów zajmujących się sektorem pocztowym w Ministerstwie Infrastruktury (dzisiaj MAiC) i Urzędzie Komunikacji Elektronicznej.