Docufield partnerem IV Forum Druku Transakcyjnego i Korespondencji Masowej

Docufield partnerem IV Forum Druku Transakcyjnego i Korespondencji Masowej

22 października w adel’s Hotel Łódź odbyło się IV Forum Druku Transakcyjnego i Komunikacji Masowej zorganizowane przez firmę Centrum Komputerowe ZETO i jej partnerów. Tegoroczna edycja tej prestiżowej konferencji cieszyła się wyjątkowo dużym zainteresowaniem przedstawicieli przedsiębiorstw i instytucji o zróżnicowanym profilu działania (m.in.: informatyka, telekomunikacja, finanse, ubezpieczenia, poligrafia, media), których z kraju i z zagranicy przybyło ponad 170. Październikowe forum było szczególne nie tylko za sprawą rekordowej ilości gości, ale przede wszystkim dzięki objęciu wspólnego patronatu honorowego przez prezydent miasta Łodzi, Hannę Zdanowską oraz marszałka województwa łódzkiego Witolda Stępnia. Głównego organizatora Forum – Centrum Komputerowe ZETO S.A. – wraz z Docufield wsparły firmy o niepodważalnej pozycji w branży: Böwe, Canon, Emerson, Inforsys, Inpost, Stralfors, Systec czy Xerox. Patronat medialny nad imprezą objęły natomiast TVP Łódź, Radio Łódź, „Gazeta Bankowa”, „Świat Druku” i portal Rynek Pocztowy.

Tematami przewodnimi IV Forum Druku Transakcyjnego i Korespondencji Masowej były zarządzanie strumieniami informacji oraz udoskonalenia w dziedzinie druku transakcyjnego i wysyłki korespondencji masowej. Koncentrowano się także na wielu innych zagadnieniach, chociażby na zarządzaniu dokumentacją firmową czy na kampaniach crossmediowych. Uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z aktualnymi tendencjami technologicznymi panującymi w branży oraz ich odzwierciedleniem w konkretnych rozwiązaniach sprzętowych i informatycznych oferowanych przez czołowych producentów. Tak np. firma Stralfors pokazała, jak optymalnie projektować różnego typu materiały promocyjne, wykorzystując „Eye tracking”, a CK ZETO zaprezentowało wirtualną drukarkę, wszechstronnie usprawniającą druk, wysyłkę i archiwizację dokumentów oraz obsługę korespondencji zwrotnej. Dla wielu przedsiębiorstw, w tym dla naszego, łódzka konferencja miała też znaczenie jako miejsce nawiązywania kontaktów i wymiany doświadczeń między podmiotami tworzącymi rynek, np. między firmami oferującymi usługi w zakresie direct mailingu, ich zleceniodawcami i dostawcami niezbędnej technologii. Nie ulega wątpliwości, że udział w cyklicznych imprezach, takich jak Fora Druku Transakcyjnego i Korespondencji Masowej, to sposób na skuteczne monitorowanie zmieniających się potrzeb klientów, co znów daje gwarancję odpowiednio wczesnego reagowanie na zauważone zmiany.