Korespondencja seryjna

Nowoczesna korespondencja seryjna

POSTAW NA NOWOCZESNOŚĆ

Pomimo tego, że gwałtownie rośnie obecnie znaczenie komunikacji elektronicznej, dla wielu przedsiębiorstw i instytucji podstawowym sposobem docierania do klientów lub interesantów wciąż pozostaje tradycyjna korespondencja pocztowa.

ZASTOSOWANIA KORESPONDENCJI SERYJNEJ

Nie mogą się bez niej obejść chociażby urzędy, sądy, sektory bankowy i ubezpieczeniowy, operatorzy telekomunikacyjni, dostawcy energii i wody bądź firmy zajmujące się marketingiem bezpośrednim. Ich potrzeby w zakresie liczebności wysyłek bywają zróżnicowane i obejmują od dziesiątek lub setek do nawet wielu tysięcy pism, faktur czy druków reklamowych dziennie. Korespondencja seryjna, o jakiej mówimy w wypadku tak szeroko zakrojonych działań, wymaga wykonywania wielu złożonych czynności, jak np. standaryzacja i personalizacja dokumentów, ich wydruk w odpowiedniej jakości i z uwzględnieniem swoistych elementów graficznych (np. logotypów), nanoszenie kodów optycznych, składanie, kopertowanie, insertowanie, adresowanie, frankowanie. Procesy te, realizowane bez specjalistycznego wsparcia sprzętowego i informatycznego oraz bez dostępu do odpowiedniego know-how, są czasochłonne i drogie.

KORESPONDENCJA SERYJNA Z DOCUFIELD

Dlatego optymalizacyjnym wymogiem w przygotowania korespondencji seryjnej staje się wykorzystanie wysoko wydajnych maszyny lub całych zautomatyzowane linii produkcyjnych, gwarantujących to, że zadanie wykonane zostanie w wyznaczonym (zwykle bardzo krótkim) terminie, bez generowania niepotrzebnych kosztów i w sposób eliminujący możliwość powstawania pomyłek w dostarczaniu poczty adresatom. Właśnie z powodów ekonomiczno-efektywnościowych oraz ze względu na troskę o zachowanie poufności informacji i o ochronę danych osobowych, jednymi z najbardziej godnych zainteresowania rozwiązań do obsługi korespondencji seryjnej są te, które oferuje firma Docufield, np. Terminale Pocztowe , kopertownice ,  adresarki i otwieraczki Neopost czy systemy produkcyjne Kern .Wszystkie wymienione urządzenia reprezentują najwyższy poziom technologii przetwarzania dokumentów oraz bezkonkurencyjną jakość, wielokrotnie potwierdzoną w praktyce.