Partnerzy Unijni

W związku z uzyskaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.2 – Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 na realizację projektu:

„Wdrożenie systemów automatyzujących współpracę z kooperantami biznesowymi firmy Docufield.”

Nazwa beneficjenta: Docufield Sp. z o.o. Sp. komandytowa

Umowa nr: UDA-POIG.08.02.00-30-077/13-03

Wartość projektu: 1.261.810,00 PLN

Wartość dofinansowania: 788.236,00 PLN

Okres realizacji projektu: 01/11/2013 – 30/10/2015

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

poszukujemy dostawców/wykonawców do realizacji projektu będącego przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego.

1. 13/06/2014 – Realizacja i wdrożenie systemu CRM/ ERP

2. 09/10/2014 – Wdrożenie infrastruktury IT

3. 09/09/2015 – Promocja systemu Terminali Pocztowych oraz wkładu UE

4. 09/09/2015 – Dostawa serwerów dla systemu Terminali Pocztowych oraz Licencji na oprogramowanie systemu zdalnego doładowywania Terminali Pocztowych

5. 18/09/2015 – Dostawa i wdrożenie systemu obsługi Terminali Pocztowych