Systemy informatyczne Kern ADF

Opis

Kern ADF oferuje szeroki wachlarz elastycznych rozwiązań oprogramowania. Jest ono wykorzystywane do monitorowania oraz  optymalnego i kompleksowego przetwarzania danych dokumentów w ramach Kern mailFactory. Obecnie w coraz większym stopniu centra mailingowe są w pełni zautomatyzowaną fabryką dokumentów. System ADF umożliwia znaczący wzrost wydajności i znaczne zwiększenie bezpieczeństwa przetwarzania danych. Ponadto weryfikuje produkcję i umożliwia restarty dokumentów.

Pierwsze wdrożenie rozpoczyna się od analizy i optymalizacji wszystkich istotnych procesów w ramach rozszerzonego środowiska produkcyjnego. Zapewniamy wsparcie profesjonalnych konsultantów w tej fazie. Nasi specjaliści posiadają szerokie praktyczne doświadczenie w elektronicznym przetwarzaniu dokumentów. Są w stanie dostosować optymalne rozwiązanie do indywidualnych i rzeczywistych potrzeb klienta.

 


ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

We wszystkich fazach projektu współpracuje zespół naszych specjalistów, pomagający przygotować projekt mieszczący się w Państwa budżecie oraz spełniający cele projektu. Realizacja wielu złożonych zadań ADF pozwoliło nam nabyć szeroką wiedzę w dziedzinie przetwarzania dokumentów. Nasi klienci mogą korzystać z tej wiedzy w trakcie realizacji projektu od założeń do uruchomienia.

 


INTEGRACJA SYSTEMU

Jeżeli Państwo tego sobie zażyczycie, ponosimy całą odpowiedzialność za cały projekt. Pozwoli to Państwu otrzymać w pełni zintegrowane rozwiązanie od jednego dostawcy. Proces rozpoczyna się od ustalenia, które składniki mogą optymalnie sprostać Państwa potrzebom. Możemy również koordynować działania różnych producentów uczestniczących w projekcie oraz pomóc wyznaczyć określone programy szkoleniowe.

mailFactory to modułowy zestaw standardowego oprogramowania wykorzystywany do aplikacji ADF. Korzystamy z niego do opracowania architektury kompleksowego rozwiązania począwszy od systemu kopertującego do połączenia z centralną bazą danych.

 


MAILFACTORY SUITE – ASYSTENT

MailFactory Suite (asystent) jest to modułowe rozwiązanie zestawu oprogramowania ADF. Wykorzystuje elementy oprogramowania ADF dla integracji zgodnej ze specyfikacją klienta. Całość bazuje na wspólnej strukturze umożliwiającej włączenie do sieci dokumentu z systemu kopertującego do centralnej bazy danych. W połączeniu z systemem kopertującym, elementy mailFactory mogą obejmować wszystkie poziomy produkcji korespondencji.

  • Mailroom Management Layer – monitoruje i kontroluje zadania i produkcję
  • Device Management Layer – monitoruje systemy i śledzi przebieg dokumentów
  • Machine Operation Layer – zmierza do bezpośredniej kontroli nad procesem kopertowania dokumentów.

 


MAILFACTORY MANAGER

MailFactory Manager umożliwia na różnych etapach przetwarzania dokumentów wizualizację procesu przez mailFactory. Dzięki temu umożliwia osobie nadzorującej produkcję zarządzanie i kontrolę wykonywanych zadań. mailFactory Manager zawiera podgląd wszystkich systemów kopertujących, postęp wykonywanych na nich zadań oraz wskazuje na miejsca gdzie nie może zostać zakończone zadanie. mailFactory Manager pozwala kontrolować proces na podstawie czytelnie wyświetlanych informacji. mailFactory Manager wspiera różne formaty danych co upraszcza jego integrację w ramach istniejących rozwiązań nadzorujących proces produkcji.

 


MAILFACTORY DOCUMENTCONTROL (KONTROLA DOKUMENTÓW)

Rozszerzenie o mailFactory Validation, mailFactory DocumentControl umożliwi aktywną kontrolę przetwarzania na poziomie dokumentu. W oparciu o odczytany z listu identyfikator ID przesyłki, oprogramowanie bez problemu na podstawie danych z bazy poleci systemowi kopertującemu, jak strony powinny być zgrupowane. W ten sposób informacje kontrolne dla systemu kopertującego mogą zostać obsłużone osobno od wydrukowanych informacji, co oznacza, że mogą zostać zmienione w trakcie produkcji. MediaControl jest inną opcją uproszczenia monitorowania i kontroli produkcji. Oprócz identyfikacji dokumentów MediaControl identyfikuje rodzaje kopert i ulotek, a tym samym dalsze zautomatyzowanie i zapewnienie prawidłowe przygotowanie materiałów do kopertowania. Drukowanie adresów na kopertach bez okienek to tylko jedna z wielu możliwości oferowanych przez system. mailFactory DocumentControl zapewnia integralność wysyłki korespondencji poprzez sprawdzenie, że wszystkie przesyłki są zgrupowane i przetworzone prawidłowo.

 


MAILFACTORY VALIDATION

MailFactory Validation jest elementem mailFactory, który identyfikuje, śledzi i rejestruje przesyłki. mailFactory Validation pozwala kontrolować każdą przesyłkę poprzez identyfikator ID. Ten identyfikacyjny kod jest odczytywany w okienku koperty na wyjściu lub na dokumencie głównym na wejściu systemu. Dzięki modułowej strukturze oprogramowania, różne wersje mailFactory Validation, które są dostępne mogą różnić się co do złożoności. Począwszy od prostej wersji Solo, która tworzy listę aktualnie przetwarzanych przesyłek, do w pełni zintegrowanego systemu obsługującego wiele systemów równolegle i komunikującego się z serwerem danych. Potwierdzając, czy praca została wykonana w całości oraz odtwarzając brakujące przesyłki na podstawie porównania z danymi wejściowymi, mailFactory Validation umożliwia pełną kontrolę wysyłanej korespondencji.

 


MAILFACTORY WORKPLACE

MailFactory Workplace jest wygodnym oprogramowaniem dla stacji roboczych obsługującą przesyłki pakowane ręcznie. Poprzez skanowanie kodów operator może wczytać przesyłki po zakończeniu procesu pakowania automatycznego, lub zmienić status przesyłki, powodując zapis zaktualizowanych automatycznie danych. Według tej samej zasady mailFactory Workplace umożliwia szybkie wczytanie krótkich lub specjalnych zadań wysyłanych przesyłek. W ten sposób zamyka lukę między procesem automatycznie i ręcznie przetwarzanych zadań. mailFactory Workplace umożliwia także zakończenie pracy oraz złożenie wniosku o wydruk restartów. Ten składnik umożliwia w ramach procesu produkcji ręczną interwencje i kontrolę.

 


MAILFACTORY REOPRTER

Zarówno systemy kopertujące oraz moduły oprogramowania mailFactory rejestrują i zapisują wiele zdarzeń i informacji. Zgromadzone poprzez mailFactory w jednym miejscu dane służą jako podstawa do różnych ocen. W związku z tym, że aplikacja mailFactory Reporter ma charakter otwarty, możliwości generowania raportów są praktycznie nieograniczone. Raporty mogą być klasyfikowane według okresów, miejsc pracy, maszyn lub operatorów. W połączeniu z mailFactory Validation lub mailFactory DocumentControl, oceny mogą być wykonywane w dół, aż do pojedynczych przesyłek pocztowych. mailFactory Reporter przetwarza dane i sprawia, że są w przejrzystej formie i mogą zostać wydrukowane lub wykorzystane w innych aplikacjach.