System kopertujący T-Line

MODUŁOWA KONSTRUKCJA

Opis

SYSTEMY KOPERTUJĄCE T-LINE

Systemy Kopertujące T-Line to przede wszystkim kompaktowa, modułowa konstrukcja umożliwiając przetwarzanie różnych aplikacji i formatów.

W zależności od modelu, mogą być wykorzystywane jako rozwiązania typu on-line lub off-line do pracy z maksymalną prędkością do 8000 zakopertowań na godzinę. Niski poziom hałasu systemów T-Line, umożliwia wykorzystanie systemów w bezpośrednim sąsiedztwie biur. Wyjątkową cechą Systemów T-Line jest możliwość przetwarzania dużych formatów dokumentów – do formatu A3. Inteligentne sterowanie przetwarzaniem Systemów T-Line umożliwia:

 • grupowanie zmiennej ilości stron,
 • wydzielenie dokumentów do dalszego przetwarzania,
 • selektywne podawanie ulotek,
 • wydzielanie kopert i grupowanie wg kodów pocztowych.

 


KERN 686

Składający i kopertujący Kern 686 przeznaczony do przetwarzania dokumentów z papieru ciętego. Kern 686 składa i kopertuje dokumenty z pojedynczych kartek  oraz  kopertuje  z  dużą  prędkością. Zintegrowany moduł składający umożliwia kombinację złożenia krzyżowego i równoległego. Mikroprocesorowy system kontrolny kontroluje proces kopertowania i gwarantuje prawidłową zawartość  dokumentów w każdej kopercie.

Cechy i opcje konfiguracji:

 • format dokumentów A3 i A4,
 • rozmiar kopert C6 do B5,
 • 1-2 stacje na papier cięty oraz 1-3 stacje podawania ulotek,
 • OMR lub barkod steruje modułami wyjściowymi w celu gromadzenia zaklejonych i/lub niezaklejonych kopert,
 • marker,
 • możliwość podłączenia frankownicy,
 • skrzynka kontrolna,
 • dodatkowe udogodnienie porównania zgodności dokumentów z obydwu stacji podający za pomocą znaków OMR lub barkodów,
 • wybór do 20 zaprogramowanych rodzajów pracy.