Sukces 11. edycji Targów Hunkeler INNOVATIONDAYS 2015

Sukces 11. edycji targów Hunkeler Innovationdays 2015

Około 6 tys. zwiedzających z ponad 50 krajów, wiele światowych premier technologicznych w obszarze produkcji cyfrowej, liczne kontrakty finalizowane podczas targów – to najkrótsze podsumowanie zakończonej niedawno 11. edycji Hunkeler Innovationdays. Wydarzenie to, organizowane przez firmę Hunkeler i jej partnerów technologicznych (dostawców oprogramowania, materiałów, maszyn drukujących i introligatorskich) i cieszące się coraz większą popularnością, miało także polskie akcenty. Targi odwiedziła kilkudziesięcioosobowa grupa osób, reprezentujących drukarnie (głównie dziełowe) oraz firmy specjalizujące się w masowej obsłudze korespondencji. Wystawa przyniosła m.in. sfinalizowany przez firmę Docufield (wyłącznego przedstawiciela marki Hunkeler w naszym kraju) kontrakt na dostawę pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej zaawansowanego systemu cyfrowej produkcji książek Modular Book Solution. Już wkrótce rozpocznie on pracę w drukarni Totem z Inowrocławia.

„Bardzo się cieszymy, że pierwszym w naszym regionie Europy użytkownikiem systemu Modular Book Solution będzie firma z Polski. Fakt ten, jak również liczna obecność przedstawicieli rodzimych drukarń dziełowych – o wiele większa niż przed dwoma laty – to potwierdzenie, że cyfrowa produkcja książek staje się ważnym elementem strategii wielu przedsiębiorstw z tego segmentu rynkowego. Nasza oferta w tym zakresie, m.in. prezentowane po raz pierwszy na Hunkeler Innovationdays 2015 rozwiązanie do automatycznej produkcji sklejonych bloków książki, umożliwiające zmianę długości odcięcia „w locie”, jest tu bardzo bogata. Co więcej, stanowi ona bardzo interesującą opcję dla firm, które mając do dyspozycji istniejące moce produkcyjne, choćby w części introligatorskiej, chcą wejść w efektywny sposób na rynek niskonakładowej produkcji książek, broszur czy gazet” – podkreśla nasz dyrektor marketingu, Michał Okurowski.

Hunkeler Book Line: unikalne rozwiązanie dla drukarń dziełowych

Wspomniane rozwiązanie do produkcji bloków książek w różnych formatach było jedną z dwóch kluczowych premier zaprezentowanych przez firmę Hunkeler na lutowych targach. Linia obsługuje wstęgę papieru o szerokości maksymalnej 760 mm, z której z prędkością do 200 m/min produkowane są 4-, 6- bądź 8-stronicowe składki. Umożliwia wykonanie w ciągu godziny 4,5 tys. wstępnie sklejonych bloków książek w formacie A5 o objętości 96 stron każda. Prędkość tego rozwiązania, a przede wszystkim jego elastyczność w kontekście automatycznej, realizowanej podczas produkcji zmiany formatu oraz grubości książki, czynią je unikalnym w skali całego rynku. Stanowi ono swego rodzaju „łącznik” między światem druku cyfrowego a konwencjonalną introligatornią. Element, którego – jak się okazuje – wiele drukarń dziełowych poszukiwało i który staje się obecnie dla nich dostępny. Co więcej, wdrożenie tego rodzaju rozwiązania pozwala na wyeliminowanie z cyklu produkcyjnego takich urządzeń jak złamywarka czy zbieraczka – funkcje te bowiem oferuje zintegrowana linia Hunkeler Book Line.

Hunkeler Newspaper Line: broszury, gazety i inserty w formacie tabloid/broadsheet

Drugą istotną premierą firmy Hunkeler na targach Innovationdays 2015 była udoskonalona linia umożliwiająca wydajną produkcję różnych wyrobów poligraficznych w dwóch popularnych na rynku formatach – tabloid i broadsheet. W pełni zautomatyzowana, dzięki stworzonym przez Hunkeler rozwiązaniom w zakresie odwijania, cięcia, zbierania i złamywania, pozwala na szybką, realizowaną w trybie „on the fly” zmianę formatu, przy zastosowaniu tej samej wstęgi papieru. Ta dedykowana na rynek prasowy linia może też znaleźć zastosowanie w drukarniach akcydensowych i firmach, świadczących kompleksowe usługi poligraficzne. Cechuje się ona wysokim poziomem elastyczności oraz – podobnie jak wiele rozwiązań Hunkeler – posiada opatentowane przez firmę rozwiązania technologiczne. Warto podkreślić, że ich ewolucja i coraz większe zainteresowanie marką Hunkeler ze strony drukarń offsetowych to efekt wieloletnich doświadczeń nad opracowywaniem, udoskonalaniem i wdrażaniem zaawansowanych rozwiązań, tworzonych właśnie z myślą o przedsiębiorstwach do niedawna bazujących na technice offsetowej, a obecnie poszukujących nowych dróg rozwoju.

Hunkeler i partnerzy

Targi Hunkeler Innovationdays są organizowane w Lucernie przez firmę Hunkeler oraz światową czołówkę dostawców, specjalizujących się w rozwiązaniach do produkcji cyfrowej. Dzięki temu nie przypominają one klasycznej wystawy z osobnymi stoiskami każdej z firm, ale składają się z kilku obszarów tematycznych, w ramach których pracują dedykowane im, rozbudowane linie produkcyjne. Pozwala to prześledzić cały proces powstawania książki, gazety czy broszury. Zwraca uwagę coraz większy w niej udział przedstawicieli drukarń dziełowych. Byli oni pod dużym wrażeniem przeprowadzanych podczas Hunkeler Innovationdays prezentacji technologicznych, zaś potargowe opinie jednoznacznie wskazują, że wielu z nich myśli o inwestycji w zautomatyzowane, wydajne rozwiązania, umożliwiające cyfrową produkcję książek. Mamy nadzieję, że wizyta w Szwajcarii oraz pokazana tam bogata oferta Hunkeler będzie dla nich pomocna w realizacji planów rozwoju.