Terminal Pocztowy

Innowacyjne rozwiązanie dla firm i instytucji wysyłających listy i paczki

Terminal Pocztowy to urządzenie służące do ważenia, liczenia oraz znakowania firmowej korespondencji nadawanej przez średnich i dużych Klientów biznesowych. Stosowanie Terminala Pocztowego w codziennej pracy pozwala na zautomatyzowanie, a tym samym przyspieszenie i usprawnienie wysyłki przesyłek listowych, reklamowych oraz paczkowych.

Terminal Pocztowy automatycznie nanosi na kopercie:

 • Oznaczenie potwierdzające zawartą umowę z Pocztą Polską na uiszczanie opłat wraz z identyfikatorem umowy
 • Datę i miejsce nadania
 • Wyróżnik usługi
 • Unikalny kod weryfikujący (DataMatrix)

Precyzyjne przygotowanie przesyłek firmowych umożliwia również kreowanie pozytywnego wizerunku nadawcy przy jednoczesnym zachowaniu kontroli wydatków.

Terminal Pocztowy to rozwiązanie dedykowane dla nadawców wysyłających od kilkuset do kilkudziesięciu tysięcy przesyłek miesięcznie.

Terminale Pocztowe eliminują problem ręcznego naklejania znaczków pocztowych, ręcznego pieczętowania kopert lub zamawiania kopert z poddrukiem. Skracają także do minimum czasochłonne wyprawy do urzędu pocztowego. Dzięki automatyzacji procesu oszczędza się czas pracy oraz przyśpiesza wysyłkę.

Zasady działania Terminala Pocztowego

START

Dla nowych klientów (brak podpisanej umowy na usługi Poczty Polskiej):

 • Zakup lub leasing urządzenia
 • Podpisanie umowy produktowej (przesyłki listowe, reklamowe i/lub paczkowe) oraz ew. umowy na dodatkową usługę Poczta Firmowa

Dla obecnych klientów (posiadających umowę na usługi Poczty Polskiej):

 • Zakup lub leasing nowego urządzenia

PRZYGOTOWANIA KORESPONDENCJI

 • Wybór kodu usługi na ekranie komputera za pomocą dedykowanego oprogramowania STeP
 • Naniesienie przez Terminal odpowiedniego oznaczenia na opakowaniach przesyłki

NADAWANIE PRZESYŁEK

 • Sprawne nadawanie przygotowanych przesyłek w placówce pocztowej

lub

 • Odbiór korespondencji z siedziby firmy (dodatkowa usługa Poczta Firmowa)

Dla kogo przeznaczony jest Terminal

Terminal Pocztowy znacząco ułatwia przygotowanie listów oraz paczek klientom biznesowym wysyłającym od kilkudziesięciu do kilku tysięcy przesyłek dziennie (od tysiąca do kilkudziesięciu tysięcy miesięcznie). Typ i wydajność urządzenia dobierane są na podstawie indywidualnych potrzeb nadawcy.

STeP - panel sterujący Terminala Pocztowego

Niezbędnym elementem do funkcjonowania urządzenia jest dołączone oprogramowanie – STeP. Dzięki niemu obsługa Terminali staje się niezwykle prosta i sprawna, a zarządzanie znakowaniem odbywa się z pozycji komputera. Ponadto program gromadzi na bieżąco dane dotyczące przygotowywanych przesyłek, generuje raporty oraz przesyła informacje o opracowanej korespondencji do systemu informatycznego Poczty Polskiej.

Każda oznaczona przesyłka (lub grupa przesyłek) zostanie zarejestrowana w programie STeP i dopisana do zestawienia opracowanych listów, z uwzględnieniem podziału na: kod produktu, datę nadania i dział nadania. Na tej podstawie mogą  być generowane raporty.

STeP – WYSYŁKA KORESPONDENCJI W KILKU KROKACH:

 1. Wybór typu przesyłki z rozwijanego menu.
 2. Określenie przedziału wagowego:
 • automatycznie (za pomocą wagi elektronicznej)
 • ręcznie (wprowadzenie dokładnej wagi lub „orientacyjnego” przedziału wagowego)
 1. Określenie daty nadania (do 7 dni w przód).
 2. Wybór działu nadania (opcjonalnie).

Współpraca z eNADAWCĄ

Terminal Pocztowy jest sterowany za pomocą zintegorwanego z eNADAWCĄ oprogramowania STeP. Umożliwia to automatyczne przesyłanie informacji o oznaczonych przesyłkach bezpośrednio do systemu Poczty Polskiej. Generowane przez STeP dzienne statystyki i raporty są zgodne ze standardem Poczty Polskiej i stanowią podstawę do miesięcznych rozliczeń za wykonane usługi.

Nowy standard znaku pocztowego

Wraz z uruchomieniem systemu automatycznego znakowania Poczta Polska wprowadza nowy standard znaku pocztowego. Nowoczesny znak poprawia estetykę przesyłek, na czym zyskuje wizerunek przedsiębiorstwa lub urzędu.

 Korzyści i zalety Terminala Pocztowego

 • Oszczędność czasu dzięki łatwemu i szybkiemu opracowywaniu korespondencji
 • Intuicyjna obsługa
 • Wzmocnienie wizerunku firmy i urzędu
 • Usprawnienie pracy związanej z obsługą przesyłek
 • Pełna kontrola kosztów związanych z korespondencją
 • Obniżenie kosztów korespondencji