Poczta hybrydowa

 


 

Poczta hybrydowa łączy funkcjonalność poczty elektronicznej z tradycyjną formą usługi przygotowania i doręczania korespondencji papierowej. Użytkownik opracowuje pocztę cyfrowo, a ta dzięki odpowiednio zbudowanemu systemowi i urządzeniom jest drukowana, kopertowana i przekazana do wysyłki tradycyjnej nawet w innym miejscu. Poczta hybrydowa to skuteczne narzędzie pozyskiwania i obsługi klientów przez operatorów pocztowych lub firmy i instytucje masowo wysyłające faktury, wyciągi itp. korespondencję. 

Docufield oferuje kompletną infrastrukturę techniczną: systemy, urządzenia i oprogramowanie niezbędne do świadczenia takiej usługi.

Korzyści stosowania poczty hybrydowej:

  • skrócenie czasu od momentu przygotowania danych do wydruku do dostarczenia gotowej przesyłki adresatowi,
  • obniżenie kosztów logistyki dzięki możliwości sortowania i dzielenia strumieni wydruków, tak by papierowa forma korespondencji powstawała w miejscu najbliższym odbiorcy,wyniesienie (outsourcing) procesu druku i kopertowania poza struktury firmy będącej użytkownikiem poczty hybrydowej; obniża to koszty i  pozwala skoncentrować się na kluczowej działalności,
  • wykorzystanie efektu skali dzięki możliwości łączenia wielu zleceń w strumienie wydruków, tak by optymalnie wykorzystać posiadane oprogramowanie sterujące oraz park maszynowy (systemy drukujące i kopertujące) i związane z tym obniżenie kosztów jednostkowych.

Dodatkowo oprogramowanie poczty hybrydowej może monitorować proces powstawania korespondencji, zarządzać jej dystrybucją (forma elektroniczna lub papierowa) oraz prowadzić archiwizację elektroniczną obrazów dokumentów.   Użytkownicy poczty hybrydowej mogą zlecać opracowanie i wydruk korespondencji dla swoich klientów w oparciu o predefiniowane lub uzgodnione szablony dokumentów. Przesyłają w plikach o dowolnym formacie dane do wydruku, które następnie są formatowane, drukowane oraz kopertowane wraz z wymaganymi załącznikami.

Pracownicy Docufield posiadają wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i wyposażaniu zintegrowanych ośrodków druku i kopertowania dokumentów, będących kluczowymi elementami systemu poczty hybrydowej. Nasze kompetencje pozwalają na tworzenie dedykowanego oprogramowania zarządzającego, które stanowi jądro systemu. Dzięki lokalnym kompetencjom oprogramowanie to może być rozwijane lub modyfikowane w zależności od zmieniających się potrzeb rynku bądź wymagań użytkownika. Docufield, proponując kompletne rozwiązania poczty hybrydowej, oparte na szczegółowej i profesjonalnej analizie potrzeb, gwarantuje dobór optymalnej technologii (oprogramowanie i sprzęt) przy zachowaniu bezpieczeństwa inwestycji.